Het onderwijs wordt voorspelbaar, transparant deugdelijk en duurzaam gefinancierd.


De financiering van scholen is nu niet transparant. Kinderen die na 1 oktober binnenkomen worden niet bekostigd. Kostenstijgingen worden niet opgevangen en er wordt stelselmatig bezuinigd. Ook regeert de waan van de dag, in de vorm van subsidies. Het aanvragen van een subsidie is tijdrovend en als iets werkt, houdt de financiering na verloop van tijd weer op.

Subsidies worden afgeschaft. De financiering is transparant, voorspelbaar, duurzaam en kostendekkend.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling