De rol van ict-bedrijven in de klas wordt gereguleerd door de overheid


Op dit moment hebben marktpartijen vrij spel in het onderwijs. Dan hebben we het over uitgevers, bijscholingssites en big tech (zoals Google en Microsoft). Tijdens de lockdown werd hun invloed nog duidelijker zichtbaar en zij stuurden met hun programmatuur zelfs de vorm van het onderwijs. Het is onwenselijk wanneer de ontwerpers van ict-middelen (grote) invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop onderwijs gegeven wordt en/of data verzamelen over het online gedrag van de gebruikers. Scholen zijn veel geld kwijt aan licentiekosten voor hun softwarepakketten, waarbij er niet altijd duidelijk is waar deze voor dienen of ze betalen te veel voor functionaliteit die niet nodig of verplicht is.

De ict-markt binnen het onderwijs is nu zonder regulering. De overheid zou prijsplafonds kunnen inbouwen voor producten die verplicht zijn binnen het onderwijs, zoals een leerlingvolgsysteem. Daarnaast moet de overheid het initiatief nemen om te komen tot standaarden én criteria waaraan aanbieders van ict in het onderwijs moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van contracten en privacy. Gewenst is dat scholen zo min mogelijk van hun budget moeten uitgeven aan goedwerkende ict zodat de ict dienstbaar is, de werkdruk verlaagt en de juiste bescherming biedt voor de gebruikers.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling