Alle scholen laten duidelijk en zonder vaagtaal, op hun website en in hun schoolgids, zien dat zij aan hun kerntaak voldoen.


Websites en schoolgidsen staan vol met vaagtaal, voor ouders onduidelijke onderwijsbegrippen. Daarnaast is het voor ouders nu niet duidelijk of er bevoegde leraren werken op de (toekomstige) school van hun kind (eren).

Scholen zijn volledig duidelijk en transparant over het onderwijs op hun school. Zij leggen dit uit met voor iedereen te begrijpen taal, zonder gehypte teksten en vaagtaal. Daarnaast zijn zij gewoon eerlijk over het op hun school werkzaam zijn van on- en onderbevoegde leraren, onderbouwen dit en laten tevens zien dat zij er alles aan doen om wèl de nodige bevoegde leraren in huis te halen. Ouders hebben recht op eerlijke informatie. De onderwijsinspectie zal hierop toezien en op handhaven.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling