Elke school heeft het recht op en krijgt de financiën voor het aanstellen van vakleerkrachten.


Op veel scholen zijn er onvoldoende vakleerkrachten. Er is geen financiële ruimte voor of er wordt onvoldoende belang aan gehecht. Voor het PO denken wij dan aan: bewegingsonderwijs, muziek, tekenen en handvaardigheid, techniek.

Elke school kan naar eigen inzicht vakleerkrachten aanstellen als zijzelf de expertise niet in huis heeft. Financiën zijn geen belemmering, omdat ook op deze specifieke vakken elk kind het beste onderwijs verdient. Als een school deze expertise zelf in huis heeft dient dit te worden aangetoond.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling