Particulier onderwijs wordt op dezelfde wijze door onderwijsinspectie getoetst als regulier onderwijs


Op B3-scholen zijn lang niet alle normen van toepassing die gelden voor bekostigde basisscholen.

Het funderend onderwijs moet voor elk kind dat onderwijs volgt, getoetst worden aan dezelfde kwaliteitscriteria. Ouders en hun kinderen moeten er op kunnen rekenen dat de basiskwaliteit op alle scholen, bekostigd of particulier, hetzelfde is. Particuliere scholen (B3) die hier niet aan voldoen, worden hier op afgerekend.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling