Leerlingen mogen zonder boete voor de school afstromen in het VO


Het laten afstromen van leerlingen heeft op dit moment financiƫle consequenties voor een (VO)-school: wanneer leerlingen afstromen naar een praktischer niveau kan dit boetes opleveren. Dit maakt scholen selectief bij de inschrijving en doorstroom. We sturen op rendement in plaats van successen. Passend Onderwijs geven wordt momenteel financieel bestraft.

Scholen worden beoordeeld op de inspanningen die ze hebben verricht. De inspectie toetst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Daarbij krijgt de Onderwijsinspectie een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met het percentage zorgleerlingen. Dit doet meer recht aan scholen die zich extra inspannen voor Passend Onderwijs. Alle perverse prikkels moeten uit het systeem en dit is de meest perverse met stip. Scholen met achterstandsleerlingen kunnen een beroep doen op extra ondersteuning, bijvoorbeeld door kleinere klassen, extra handen in de klas en extra middelen. Het gaat niet om het aantal diploma's dat je de deur uit werkt, maar om de kwaliteit van het Onderwijs dat kinderen bij de school genoten hebben. We laten de urennorm los en vervangen die door een kwaliteitsnorm.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling