De begeleiding vanuit de lerarenopleiding is intensief


Stagebezoeken zijn momenteel minimaal. De beoordeling ligt soms geheel in handen van de begeleider omdat er geen bezoek is geweest. Dat is niet wenselijk. Zeker omdat er op de opleiding weinig bekend is over de begeleider. Voorts vergroot het de toch al te grote afstand van de opleiding tot het werk in de groep in het voortgezet onderwijs.

Iedere student van de lerarenopleiding wordt minstens een keer per maand bezocht op de stageschool. Het contact met de begeleider is intensief. De gekwalificeerde begeleider heeft een grote inbreng in de (eind)beoordeling. De lerarenopleiding zet de begeleiding van de studenten hoog op de prioriteitenlijst. De beoordeling gebeurt aan de hand van de duidelijke en zakelijke criteria die iedere betrokkene kent. Ook hier is weer de kern “goed lesgeven”Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Voorbeeld van Amber Walraven:

Bij de Radboud Docenten Academie, de universitaire lerarenopleiding is ruim 90% van de studenten geplaatst op een aan ons verbonden Academische Opleidingsschool. Via onze stageplaatsingstool kunnen scholen aangeven welke stageplaatsten ze aanbieden, en kunnen studenten aangeven welke stageplek ze graag zouden willen. Zo wordt naar de best passende match gekeken.
De studenten krijgen middels een gesprek met opleiders voor de start van de opleiding een beeld van de opleiding. Ook kunnen ze bijvoorbeeld een dag proefstuderen. Zo willen we voordat de studenten starten een goed beeld geven van de opleiding.
Als de studenten starten krijgen ze een instituutsopleider (IO). Een opleider van de RDA die is verbonden aan een groep stagescholen. Deze IO doet een startgesprek met de studenten en de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider doet lesbezoeken en is bekend met de werkwijze van de RDA. Maandelijks zijn er sessies voor werkplekbegeleiders waarin de RDA samen met hen een bepaald thema bespreekt. De IO is ook wekelijks op school en doet bij alle studenten een lesbezoek, heeft nauwe contacten met de schoolopleider en de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider vult uiteindelijk een stagebeoordeling in, maar een opleider van de RDA maakt dit definitief op basis van een portfolio.
Momenteel werken we nauw samen om samen met een deel van onze scholen een inductietraject op te zetten.

Vorige stellingVolgende stelling