De begeleiding vanuit de PABO is intensief


Stagebezoeken zijn momenteel minimaal. De beoordeling ligt soms geheel in handen van de mentor omdat er geen bezoek is geweest. Dat is niet wenselijk. Zeker omdat er op de opleiding weinig bekend is over de mentor. Voorts vergroot het de toch al te grote afstand van de opleiding tot het werk in de groep in het basisonderwijs.

Iedere student van de PABO wordt minstens een keer per maand bezocht op de stageschool. Het contact met de mentor is intensief. De gekwalificeerde mentor heeft een grote inbreng in de (eind)beoordeling. De PABO zet de begeleiding van de studenten hoog op de prioriteitenlijst. De beoordeling gebeurt aan de hand van de duidelijke en zakelijke criteria die iedere betrokkene kent. Ook hier is weer de kern “goed lesgeven”Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling