Schoolmijders krijgen snelle en adequate hulp


Kinderen voelen zich soms nergens thuis. Ze hebben een kwetsbare thuissituatie, op school voelen ze zich niet gezien of begrepen. Ze trekken zich terug en raken kwetsbaar voor drugs en extremisme. Ze worden schoolmijders.

Schoolmijders laten we niet zitten. We zorgen voor een alternatief, zoals het Walhallab nu soms al is. Onderwijs is inclusief en kan, als dat beter past bij het kind, tijdelijk of langdurig plaatsvinden binnen een organisatie zoals Walhalllab.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling