Passend onderwijs betekent ook soms Speciaal Onderwijs.


Op papier lijkt alles goed geregeld, maar in de praktijk gaat er veel mis als het gaat om geschikte passende plekken voor Speciaal Onderwijs. Met name de financiering speelt hierin een te grote rol.

Als een kind beter af is op een school voor speciaal onderwijs dan is dat de school waar het kind terecht kan. Een plek op een reguliere school mág, maar moet nooit.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling