De VAVO is ook passend voor VSO-VWO-leerlingen


Passend VWO onderwijs is zeldzaam terwijl dat goed geregeld kan worden via de VAVO’s overal in het land

Ook Speciaal Onderwijs leerlingen moeten naar VWO kunnen, vak voor vak als zij dat willen en kunnen. Zo kan ook voor hen de weg naar de universiteit toegankelijk worden. Een hoogfunctionerende leerling die graag scheikunde wil studeren zou prima alleen Nederlands, Engels en scheikunde kunnen doen op VWO en dan met de 21 plus toets toelaatbaar worden.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Voorbeeld van Charlotte Goulmy :

Ik werk al jaren op een VAVO. Dat is een school voor Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs – VMBO, HAVO en VWO – waar leerlingen op een volwassen manier aan hun diploma kunnen werken. Wij hebben al jaren een samenwerkingsverband met Speciaal Onderwijs. Voor havo-leerlingen bestaat de mogelijkheid om een regulier diploma te halen; Wij verzorgen de lessen voor het diploma en De Onderwijsspecialisten, (pedagogen), begeleiden leerlingen die cognitief op het juiste niveau zitten en helpen hen bij hun gedrag en hun eventuele psychiatrische problematiek. Zij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag. Bij ons kunnen dus jongeren met complexe onderwijsbehoeften een havo-diploma behalen binnen een reguliere onderwijsinstelling.

De leerlingen van Speciaal Onderwijs hebben dus les in reguliere VAVO-klassen, maar krijgen extra faciliteiten. Voor de les begint moeten zij zich melden op het basiskamp. Een rustig lokaal dat de hele dag voor ze open staat. Ze kunnen daar terecht als ze een tussenuur hebben, rustig willen werken, even tijd voor zichzelf nodig hebben, even wat willen eten, even willen overleggen met de begeleiding, even hun verhaal kwijt willen, even moeten afkoelen, als ze klem zitten. Na de laatste les moeten ze zich daar ook weer afmelden. Het basiskamp is tevens helpdesk en aanspreekpunt voor ouders. De begeleiders verzorgen LOK-lessen (Leergebied Overstijgende Kerndoelen), zeg maar sociale vaardigheden en weerbaarheidstrainingen. Het doel is immers om de leerlingen klaar te stomen voor de maatschappij, dat jongeren zo zelfstandig mogelijk leren te functioneren. Dat lukt aardig, met de huidige aanpak zitten we op een slagingspercentage tussen de 80 en 100 procent. Veel kan op maat. Als je 1 vak per jaar haalt kom je er ook!

Vorige stellingVolgende stelling