Inrichting van de Nieuwe Leerweg als kans op havo (stapelen faciliteren)


Op dit moment kan je met een vmbo-TL diploma naar de Havo. Als per 2024 de vmbo-TL ophoudt te bestaan kan dit problemen opleveren met de doorstroom.

Het moet mogelijk zijn om een verlengde klas 3 te maken voor leerlingen die niet naar vmbo-BB/KB gaan. Zij komen dan in een 3e klas Nieuwe Leerweg/Havo. Pas in klas 3 wordt er een keuze gemaakt voor een MBO- of een HBO-route. Op die manier garanderen we een soepele doorstroom binnen het onderwijs.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Voorbeeld van Wendy:

Ook voor leerlingen die eerst het TL diploma, en dan het havo diploma willen behalen moet in de 4e een extra AVO-vak de norm kunnen zijn. Het doorstroomrecht moet dan ook tegen het licht gehouden worden. Kan de doorstroom havo gewaarborgd blijven en krijgen leerlingen voldoende kans om hun vakkenpakketten op elkaar te laten aansluiten? Nu mag een school zich nog beroepen op het niet hebben van plek in het rooster, waardoor de kansengelijkheid op kleinere scholen in het geding is, ten opzichte van grote scholengemeenschappen. Afstemming tussen de vmbo en havo scholen moet dus ook in vroeg stadium op gang komen, om zo vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten en leerlingen alle kans te geven te stapelen.

Vorige stellingVolgende stelling