Het PO wordt jaarlijks geïnformeerd door het VO


Er is onvoldoende terugkoppeling van VO naar het PO over leerlingen. Nu worden enkel anonieme resultaten van klas 3 leerlingen in het VO teruggekoppeld. De PO-school hoort alleen of de out-leerlingen op het geadviseerde niveau zitten.

Elk jaar wordt in juni door de VO-school een terugkoppeling gegeven per leerling waarin vermeld wordt op welk niveau de leerling zit, of het gegeven advies passend bleek en wordt de ontwikkeling op de referentieniveaus doorgegeven. Per leerling wordt (niet anoniem) doorgegeven hoe de prestaties zijn op globaal gebied. PO-scholen kunnen zo hun aanbod nog beter afstemmen, bijvoorbeeld meer focus op Engels of zelfstandigheid.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling