De kernvakken krijgen meer tijd en aandacht


Een groot gedeelte van de lestijd wordt besteed aan andere vakken dan lezen, schrijven, rekenen en taal. Yoga, verkeer, sociaal-emotionele vorming, muziek, kunst, drama. Té veel kinderen verlaten het basisonderwijs zonder het 1S-niveau te halen. Leerkrachten ervaren tijdsdruk om goed onderwijs te geven in de kernvakken. De kernvakken zijn nu de kern niet meer.

Scholen kunnen en mogen aan een leerling pas andere vakken aanbieden zodra deze leerling voldoet aan de voortgang van de kernvakken rekenen, lezen, schrijven en taal.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling