Het taal- en rekenonderwijs moet beter


Een te groot deel van de kinderen verlaat laaggeletterd het PO. Hoewel de meesten wel het (lage) functioneringsniveau halen, haalt een veel te laag percentage het streefniveau.

We versterken en verbeteren het reken- en taalonderwijs door te werken met 100% bevoegde docenten. Het 1F-niveau gaat verder omhoog. De Onderwijsinspectie heeft een beoordelingskader voor iedere school dat zich focust op de resultaten lezen, schrijven en rekenen. Een school die niet voldoet gaat meteen onder curatele.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling