De positie van de MR wordt versterkt en beter gefaciliteerd


Op veel scholen heeft de MR, door uiteenlopende redenen, onvoldoende slag- en daadkracht. Bovendien staan de meeste MR-leden al op 1-0 achterstand, omdat op bestuursniveau mensen werken met expertise op gebied van financiën, wet- en regelgeving.

De MR moet een krachtig tegenwicht zijn. Schoolbesturen moeten de uitdrukking "zonder wrijving geen glans" als basishouding hebben. Dit betekent dat de leerkrachtgeleding van de MR moet bestaan uit leraren die goed op de hoogte zijn van alle ‘ins en outs’ op het gebied van onderwijs. Zij staan in nauw contact met de beroepsvereniging en worden op de hoogte gehouden door de beroepsvereniging. De MR krijgt te allen tijde alle stukken van het bestuur. En op tijd. Tevens krijgen zij voldoende tijd om de stukken door te nemen en geld om expertise in te huren indien noodzakelijk.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling