Overhead voor schoolbesturen is maximaal 15%


De overhead voor bestuurslagen, directie, MT en/of ondersteuning is vaak een grote kostenpost. 35% is bij schoolbesturen geen uitzondering.

Zolang er nog niets is gedaan aan de lumpsum gaat de regel gelden dat de overhead van schoolbesturen maximaal 15% van het totale budget is. Bestuurders vallen voortaan onder de cao Onderwijs, in de hoogste schaal. Scholen verliezen hun budget voor marketing. Reclame maak je van mond tot mond. Onderwijs is geen markt. Er mag geen sprake zijn van een competitie-element.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling