De lumpsum moet op de schop


Sinds de invoering van de lumpsum weet niemand meer waar het geld voor onderwijs blijft. Een bestuur kan zelf bepalen of een opleiding veel of weinig middelen krijgt, of zij geld stopt in de klas, in het pand of als reclame op een tram in de hoofdstad. De lumpsum is de laatste 12 jaar met 13 miljard toegenomen, maar de onderwijskwaliteit en resultaten worden enkel slechter. Een deel van het probeem zit in kapitaaldestructie. Van mensen maar ook van spullen. Een school kan alles wat afgeschreven is vervangen door mindere kwaliteit om zo aftrekposten te fabriceren. Dit is legaal en moet stoppen. Vervangen moet in het onderwijs verbeteren zijn anders gaat alles kapot.

De lumpsum zal geleidelijk worden afgeschaft. Dat zal niet in 1 keer kunnen. Er zal een parlementaire enquête moeten komen over de lumpsum. De commissie Lumpsum zal dan samen met het ministerie moeten komen tot heldere richtlijnen waar schoolbesturen zich aan moeten houden. De betaling van personeel, inclusief de onderhandelingen met de vakbonden moet sowieso via het ministerie lopen.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling