Het VSO hoort bij het VO


Momenteel valt het VSO onder de cao van het PO en zodoende worden leerkrachten in het VSO anders en minder betaald dan hun collega’s in het VO. Niet alleen de salariëring is anders in het VSO dan in het VO, maar docenten moeten ook meer contacturen maken dan hun collega’s in het VO.

Er komt 1 cao voor het gehele Funderend Onderwijs, waarin PO, SBO, VO, VSO en VAVO allemaal hetzelfde salarishuis krijgen. Bij voorkeur valt het MBO ook onder Funderend Onderwijs.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling