Meer uniformiteit in PTA's vanuit overheid


De overheid heeft regels opgesteld die iedere school op eigen wijze toepast. De ene school maakt een PTA over twee jaar, andere alleen over laatste schooljaar. Hoeveelheid toetsen is per school sterk verschillend. PTA moet afsluitend zijn. Herkansingen worden overal verschillend toegepast. Als het vastligt 1 oktober mag niks meer veranderen.

Meer uniformiteit aangeven vanuit overheid. Een minimaal en maximaal aantal instellen, zodat een leerling ook kansen heeft om zich te verbeteren. Het pta over twee jaar uitstrijken en niet alleen de zwaarte op het examenjaar leggen. Ieder PTA zou minimaal één toets herkansbaar moeten hebben. Afsluitend is prima, maar kan het ook opbouwend? Denk namelijk in kader van leerproces: hoofdstukken toetsen en in toetsweek een grotere hoeveelheid toetsen. Blijft beter hangen voor examens door de herhaling van stof. Als er een slecht PTA is, dan zou je dat nog moeten kunnen wijzigen na 1 oktober in overleg dan wel met MR en inspectie.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling