Curriculum.nu moet wachten tot het onderwijspeil weer op orde is


Het proces van het herzien van het curriculum.nu, als opvolger van Onderwijs2032 gaat onverstoord door, ondanks alle kritiek en het gemis aan draagvlak. De Dijsselbloem-proef wordt niet gehaald en ondanks aanmaningen van onder andere de Hoge Raad, de Onderwijsraad en vakbonden wordt er stug doorgewerkt door onder andere SLO in opdracht van de minister.

Het proces van curriculum wordt tot nader order gestaakt en kan pas verder gaan als alle andere problemen zoals lerarentekort verdwenen zijn en het te hoge aantal analfabeten de wereld uit is. Een herziening vindt plaats als er noodzaak en draagvlak is. Commissies bestaan altijd voor het grootste deel uit leraren en docenten. Zij mogen zichzelf aanmelden, werving verloopt altijd in openbaarheid.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling