De werkomstandigheden voor lesgevenden moeten goed zijn


We zien nu dat er klassen zijn met meer dan dertig leerlingen in slecht geventileerde lokalen zonder CO2 meter. Lesgeven in die omstandigheden is voor niemand goed, les krijgen is in die omstandigheden zinloos. Hier zijn ARBO-regels voor, maar deze worden niet gehandhaafd.

Docenten en leerlingen gaan voortaan maximaal 25 uur per week fysiek naar school. Wanneer een school of lokaal niet voldoet, moet die school worden gesloten en direct aangepakt worden. Een gemeente dient hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Online lessen kosten veel energie en verhogen de werkdruk dus hier zal voorzichtig mee om worden gegaan. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van Onderwijsinspectie.Voorbeelden bij deze stelling

Een eigen voorbeeld toevoegen?

Vorige stellingVolgende stelling